Procedeul s-a dezvoltat plecând de la forajul vertical, utilizat, în special, în industria petrolieră. Această tehnologie permite depășirea problemelor inginerești asociate săpării unor șanțuri, diminuează costurile sociale și participă la restaurarea amplasamentelor contaminate [M. Stéphan Montambeault, director la Forage Directionnels C.D.G. Inc.].

În funcție de situația din teren se pot adopta diferite lucrări de construcții, realizabile prin intermediul forajului orizontal direcționat. Forajul directionat poate fi folosit pentru subtraversări sau pentru instalarea chiar sub carosabil (pe distanțe în jur de 50 m, între căminele de vizitare) a cablurilor și conductelor de mici dimensiuni. De asemenea, metoda poate fi folosită la consolidarea prin injecție a terenurilor instabile și afectate de alunecări și eroziuni torențiale din zona căilor de transport și a podurilor. Prin realizarea de drenaje si injecții de material la baza versanților care prezintă risc de pierdere a stabilității. Dar cu metoda forajului orizontal se pot rezolva foarte ușor problemele geotehnice de stabilitate și consolidare. Procedeul mai poate fi folosit pentru eliminarea oricăror situații de poluare, fiind aplicabil la recuperarea oricărui tip de poluant de interes economic (gaze, petrol etc.) prin realizarea de foraje care pot ajunge direct în centrul zonei contaminate.

Tehnologia de foraj orizontal direcționat reprezintă un sistem de foraj rotativ, hidrodinamic, dirijat și axat pe trei principii tehnologice de bază:

 • utilizarea unei scule de săpare (organ de lucru) rotative, având forma de lance cu vârful teșit;
 • avansarea pe orizontală în sistem rotativ și prin dislocarea terenului pe baza injectării sub presiune înaltă a unui jet de fluid special de foraj, ce îndeplinește concomitent și funcția unui agent de gresare;
 • pilotarea dirijată de la suprafață a tijelor și dispozitivului de forare, prin teleghidaj, cu ajutorul unui emițător de unde electromagnetice ș al unui calculator de parametri (unghiul de înclinare, viteza și direcția forării), ceea ce permite ocolirea obstacolelor și ieșirea cu precizie la locul dorit a forajului subteran.

Este necesar să se prevadă o suprafață de lucru atât la intrarea cât și la iesirea forajului. Metoda forajului orizontal dirijat, cea mai modernă metodă de pozare de conducte în subteran, însumează urmatoarele etape tehnologice:

  1. Etapa inițială, a forajului pilot, constă în execuția unei deschideri în sistem umed, folosind un fluid de foraj pe baza de bentonită. Fluidul (noroiul) de foraj, transportat printr-un sistem de prăjini catre un cap de foraj, presează materialul întâlnit și se amestecă cu acesta formând o crustă de jur împrejurul deschiderii forate.
  2. Etapa intermediară, a forajului de lărgire, constă în retragerea sistemului de prăjini – cap foraj, înlocuirea capului de foraj cu un cap largitor și executarea din nou a forajului, la cote mai mari. Etapa se repetă până la atingerea cotelor proiectate;

Etapa finală a tragerii conductei, constă în detașarea capului lărgitor la extremitatea opusă locului de inițiere a forajului și înlocuirea acestuia cu un cap de tragere la care se atașează conducta ce urmează a fi pozată. Prăjinile împreună cu capul de tragere și conducta se retrag spre instalație, conducta rămânând pozată în subteran

Avantaje

Avantaje tehnice

 1. Elimină transportul și depozitarea materialului;
 2. Menține intactă structura solului;
 3. Este posibilă indiferent de gradul de saturare a solului;
 4. Este posibilă în situații în care șanțul deschis nu este realizabil;
 5. Permite depoluarea și recuperarea oricărui poluant de interes economic (gaze, petrol etc.);
 6. Este aproape independentă de climă.

Avantaje economice

 1. Este rentabilă datorită prețurilor rezonabile și a vitezei mari de lucru;
 2. Elimină cheltuieli cu spargerea, transportul de pământ și refacerea suprafețelor de carosabil;
 3. Asigură desfășurarea activității și în timpul sezonului rece și ploios.

Avantaje ecologice

 1. Nu afectează fauna și flora în zona de lucru;
 2. Nu polueazî mecanic, chimic și fonic mediul;
 3. Permite decontaminarea solului;
 4. Evită dislocarea de soluri contaminate.