AVANTAJE TEHNICE

Foraje orizontale dirijate

 1. Eliminarea transportului şi depozitării materialului excavat prin procedeele tradiţionale de pozare;
 2. Instalarea conductelor şi cablurilor în orice anotimp;
 3. Asigură pozarea obiectivelor subterane în orice tip de teren (cu excepţia bolovănişurilor de dimensiuni mari);
 4. Structura naturală a solului de deasupra zonei forate rămâne intactă. Un astfel de subsol mulat pe conducte şi în contact cu acestea poate susţine presiunile rezultate din încărcarea terenului până la suprafaţă;
 5. funcţionează eficient în zone saturate şi nesaturate din orice tip de sol;
 6. este adaptabilă pentru orice condiţii de poluare şi aplicabilă la recuperarea oricărui tip de poluant de interes economic (gaze, petrol, etc.), prin procedee de bioventilare, absorbţie sau recirculare de apă subterană;
 7. Se pot executa forări în curbă care pot ajunge direct în centrul zonei contaminate;
 8. Folosirea filtrelor şi a dispozitivelor de scurgere sau aspirare fac posibilă o decontaminare precisă şi completă. Metodele de decontaminare existente pănă acum se restrângeau la operaţiuni de forare orizontală prin straturi de sol dense, care produceau pericole de surpare

Echipa noastră vă stă la dispoziție cu toate detaliile necesare.

0743143333

office@ultrajet.ro

AVANTAJE

 1. Asigură o rentabilitate economică a investiţiei prin viteza mare de construcţie şi reducerea implicită a costurilor;
 2. Timpul folosit pentru amplasarea produsului finit este mult scurtat faţă de metoda clasică de excavare la suprafaţă;
 3. Costul amplasării conductelor nu depinde de adâncimea la care această operaţiune este realizată, ci doar de tipul utilajului folosit şi de operaţiunile de lărgire;
 4. Materialele excavate ajung în cantităţi foarte reduse la punctele de pornire şi de sosire; deci nu este necesar transportul şi depozitarea lor;
 5. Subtraversarea rutelor de circulaţie (căi rutiere, căi ferate, ape, piste de aterizare) nu implică nici un fel de întrerupere a traficului pentru utilajele de capacitate mare;
 6. În situaţiile în care forarea se efectuează pe coaste sau porţiuni abrupte (unde tehnica tradiţională presupune un efort special) forarea orizontală decurge cu o viteză aproape egală cu cea de pe terenurile plane;
 7. Forările care întâlnesc obstacole artificiale pot subtraversa cu uşurinţă: gări, hale de fabrică de dimensiuni mari, rezervoare, construcţii subterane, piste de decolare şi aterizare, suprafeţe forestiere, complexe sportive etc.;
 8. Eliminarea decopertării terenului şi săpării de şanţuri în intravilan prin procedee clasice;
 9. Unul din avantajele deosebite, care este din nefericire greu de observat într-o comparaţie directă a tehnicilor forajelor orizontale cu cele cu şanţuri deschise, este acela al cheltuielilor ulterioare operaţiunilor de forare şi amplasare. Costurile sunt diminuate în special la forările pe dedesubtul suprafeţelor locuite sau străzilor, unde cu tehnica tradiţională se produc pagube care se recuperează ulterior cu dificultate.

 1. în parcurile cu plante, sub aleile cu copaci sau în alte tipuri de biotip, forarea orizontală nu afectează în nici un fel creşterea plantelor, pentru ca rădăcinile acestora pot fi cu uşurinţă evitate;
 2. protecţia ecologică a mediului ambiant (evitarea poluării fonice şi atmosferice din intravilan);
 3. deoarece materialele excavate nu ajung la suprafaţă, circulatia locuitorilor nu este afectată în nici un fel;
 4. constituie un sprijin real în decontaminarea şi protecţia ecologică a mediului subteran, fără să afecteze suprafaţa terenului;
 5. permite reducerea riscurilor de contaminare a echipei de foraj şi a locuitorilor cu substante poluante din zonă;
 6. evita dislocarea de soluri contaminate;
 7. permite onservarea intactă a monumentelor arhitectonice şi istorice;
 8. sunt evitate prăbusirile de teren şi efectele amplasării utilajelor care afectează în special zona de la marginea ariei de forare deschisă şi care constau în alterarea condiţiilor subsolului prin amestecul de straturi.