tel: 0743 143 333    email: office@ultrajet.ro

Inspectie video a retelei de de canalizare

Inspecția video este operațiunea indispensabilă pentru a determina starea conductelor învechite, sau verificarea lucrărilor executate. Aparatura CCTV vizualizează interiorul conductelor, determinând astfel cauza înfundărilor repetate, funcționarea defectuoasă a canalizării, localizarea exfiltrațiilor, etc.

Unitatea centrală este dotată cu software, care înregistrează, stochează și analizează segmentul, ansamblul de conducte diagnosticată, întocmind rapoarte ce include:

  • Descrierea detaliată a locației inspectate, inclusiv orașul, strada, tipul de inspecție, materialul țevii, simbolul punctului de pornire și oprire, descrierea detailată a căminelor de vizitare, etc...
  • Vizualizarea racordurilor prin rotirea în orizontală (360 ˚) și pe verticală a obiectivului camerei
  • Măsurarea pantei conductei și generarea graficului de înclinație
  • Înregistrare video în format MPEG4, cu posibilitate de stocare pe suport CD, DVD
  • Crearea mai multor rapoarte de inspecție pentru un singur proiect
  • Crearea de evenimente multiple, de ex. poze cu descrieri
  • Măsurarea distanței locației aparatului si a pantei tronsonului
  • Generarea automată a rapoartelor de inspecție cu text și fotografii, după diferite standarde: (ROMANIAN STANDARD; ATV; ISYBAU 2007 XML;PROKIS; KANDIS; KANKAT,HUNGARIAN STANDARD)

Localizarea defecțiunilor pe conductele de scurgere, cu măsurarea adâncimii - fără săpare. Executăm servicii complete de diagnosticare al conductelor de canalizare, pe lungimea de 500m, și cu diametre între 32mm – 500mm, cu spălarea acestora.